Bli medlem!

Fridhem är till för alla och det är en plats för kreativitet, samvaro och gemenskap. Vill du engagera dig i, eller stödja Fridhem så att de kan fortsätta blomstra finns det olika medlemsnivåer att välja mellan. Vi hoppas att något eller några av medlemsnivåerna ska passa dina önskemål och möjlighet till deltagande. 

 

Fridhemsvän – 200kr/pers./kalenderår el. 300kr/hushåll/kalenderår

Detta är grundmedlemskapet på Fridhem som är till för alla er som regelbundet besöker Fridhem eller vill stödja Fridhems verksamhet. Som Fridhemsvän gäller följande:

  • Du välkomnas att använda Fridhems lokaler för egna och gemensamma aktiviteter som dans, musik, barnaktiviteter, yoga, filmkvällar, skapande, bahjans, födelsedagsfester, meditation, studiecirklar, knytis, matlag osv.
  • Du välkomnas att använda gästdator och healing/massagerum rum utan extra kostnad.
  • Du välkomnas att tända en brasa i matsalen för gemenskap och umgänge
  • Du välkomnas att dricka kaffe eller te för 5 kr koppen
  • Den fria tillgången till lokalerna gäller endast vid lågsäsong och när de inte krockar med, eller stör betalande kurser, evenemang och gäster.
  • I utbyte mot att du använder Fridhems lokaler önskar vi att du städar efter dig, släcker lampor och sänker värmen vintertid (uppvärmningen kostar mycket) på övervåning och andra rum som används sällan då det inte är någon aktivitet.
  • Vi ser även gärna att du som använder lokalerna ofta även är med på måndagar och städar eller på annat sätt bidrar med volontär tid till Fridhems verksamhet.
  • Den fria tillgången till lokalerna gäller inte för aktiviteter eller kurs som genererar inkomst. Då måste man hyra lokalen eller göra separat avtal med styrelsen.
  • Icke medlemmar måste betala minst 20kr i lokalhyra även vid ideella kurser eller aktiviteter som drivs av medlemmar. Aktivitetsledare ansvarar för att dessa pengar betalas in till Fridhem.

Verkstadsvän – 150kr/hushåll

(Gäller endast om man betalat grundmedlemskapet Fridhemsvän)

Ger dig möjlighet att använda verktygen i verkstaden. Du har skyldighet att städa efter dig och du får inte låna hem fridhems verktyg till annat än jobb åt fridhem och privata verktyg lånas endast med tillstånd av ägaren. Verktyg tas tillbaka snarast möjligt efter ett projekt eller vid dagens slut om projektet fortsätter. Medlemskostnaden går till underhåll och inköp av nya verktyg. Medlemskapet gäller endast i tillägg till grundmedlemskapet Fridhemsvän.

Ekoskafferietvän – 100kr/person

(Du kan bli medlem utan att vara Fridhemsvän…men vi är glada om du vill vara det också så klart!)

Ger dig möjlighet att handla i nya Ekoskafferiet till nära självkostnadspris om du samtidigt hjälper till att driva Ekoskafferiet. Vill eller kan du inte hjälpa till, är du ändå så klart välkommen att handla varor som vanligt under de tider som Ekoskafferiet är öppet. Du har fortfarande möjlighet att påverka vad som köps in till Ekoskafferiet. Vill du vara med i Ekoskafferiet betalar du medlemsavgift enligt anvisningarna nedan OCH fyller i detta dokument https://goo.gl/forms/fwEHjcuoiu9a1izw2 där du också anmäler vilken arbetsgrupp du vill vara med i. Mer information och öppettider för nya Ekoskafferiet finns på: http://frid.nu/ekoskafferiet

Vandrarhemsvän – 600kr/hushåll

(Gäller endast om man betalat grundmedlemskapet Fridhemsvän)

Ger dig möjlighet att i mån av plats låta dina gäster som hälsar på i Stjärnsund övernatta på Fridhem till det reducerade priset 100 kr/pers/natt. Detta gäller endast tillfälliga besök under lågsäsong eller i mån av plats och gästen skall ej vara kursgäst. Dina gäster ska bokas via fridhem.stjarnsund@gmail.com eller till vandrarhemstelefonen. Du får själv ta emot dina gäster. Medlemskapet gäller endast i tillägg till grundmedlemskapet Fridhemsvän.

Gåvovän – Valfritt

Ger dig möjlighet att ge ett valfritt ekonomiskt stöd till Stiftelsen Stjärnsund och Fridhem så att verksamheten med din hjälp lättare fortlever och blomstrar. Alla ekonomiska gåvor välkomnas.

Hur går det till?

Medlemsavgiften betalas till bankgiro 5587-3855 eller swish 1231897057, var noga med att uppge namn, emailadress samt vilken/vilka medlemsnivåer du väljer. Sista betalningsdag för medlemskap i år är 30 mars 2017. Vi kommer sätta upp listor på de som är medlem i vad så att det är transparent för alla. Oavsett om du vill vara medlem eller inte är du varmt välkommen att vara delaktig i en eller flera av Fridhems arbetsgrupper och påverka de beslut som tas vid regelbundna möten. Alla Fridhems vänner erhåller information om vad som händer på Fridhem via Fridhems webbsida, facebook och nyhetsbrev. Maila till fridhem.stjarnsund@gmail.com om du vill få nyhetsbrevet eller om du vill vara med i någon arbetsgrupp.

Vi tackar dig för ditt stöd och för att du vill vara en del av Fridhem och hoppas att det kommer att berika ditt liv både i och utanför Stjärnsund!