Tai Chi och Basal Kroppskännedom med röstövningar

Tai Chi och Basal Kroppskännedom med röstövningar
Kursledare Högskolelektor Ulla-Britt Skatteboe

Kursen kommer att belysa samspelet mellan röst, andning och rörelser med
utgångspunkt från Jacques Dropsys arbetsmetod. I kursen används impulser
från såväl modern sångteknik som från behandling av röstproblem.
Fördjupning i Tai Chi är centralt, men kursen vänder sig också till
nybörjare. Vi kommer att arbeta parallellt för att möta enskilda behov.

Zenmeditation och gruppsamtal med psykoterapeutisk inriktning ingår
också. Ulla-Britt Skatteboe, elev till Jaques Dropsy har under många år
hållit kurser på Fridhem, Stjärnsund i Dalarna. Sjukgymnast Ingela
Martikkala deltar i undervisningen med tai chi och akupressure.

Anmälan till kursen görs till UB Skatteboe, ul-britt@online.no

tel.+47 22 68 66 94

Kursdatum 27.07-01.082014.

Kursavgift 4350:- på konto i SEB: IBAN:SE74 5000 0000 0517 4000 3314
BIC:ESSESESS
KOST OCH LOGI 5 x 500:- i flerbäddsrum (dubbelrum 600:-, enkelrum 700:-)
betalas på Fridhem.