Stiftelsen Stjärnsunds historia

I februari 1984 bildades Stiftelsen Stjärnsund, på initiativ av Eva Johansson och Roald Pettersen med målsättning att skapa ”ett Nordiskt Center i Findhorns anda” i Stjärnsund.

Findhorn Foundation i Scotland, startades 1962 av Eileen och Peter Caddy och Dorothy MacLean. ”Findhorn är ett centrum för helhetssyn och andlig och personlig utveckling och utgår från varje människas förmåga att upptäcka och utveckla sina egna möjligheter och andliga kvaliteter i sitt dagliga liv”. Findhorn uppmärksammades först för sina odlingar och kontakten med naturen. Findhorn igenkänns av kärleken till allt levande, växter och djur, att känna glädje i arbetet och i vardagen och leva i fredlig samexistens.

Den 19 maj 1984 blev startdatum för verksamheten. Då flyttade en pionjärgrupp på 14 vuxna och 9 barn till Stjärnsund med intentionen att leva och bo i Stjärnsund. De kom att bilda en kärngrupp för att verka i enlighet med Stiftelsen Stjärnsunds ändamålsparagraf:

  • Att genom inre kraft skapa en miljö för kärleksfull och fredlig samvaro
  • Att skapa förutsättningar för en personlig andlig utveckling oavsett livssynsbakgrund
  • Att genom kursverksamhet och på andra sätt sprida kunskap och ge inspiration kring helhetsutveckling och den nya tidsåldern
  • Att genom olika former av skapande verksamhet bidra till individens utveckling
  • Att odla naturenligt med kärlek och omtanke
  • Att arbeta för en natur och resursbevarande framtid
  • Att bygga upp småindustriell verksamhet i en livsvänlig miljö, avpassad för ett småskaligt framtidssamhälle
  • Att samverka med lokalbefolkningen och andra organisationer samt lokala och regionala myndigheter

För att kunna verka som ett community med den intentionen blev grundenpelarna i verksamheten att arbeta gemensamt i grupper, laga mat och äta tillsammans, meditera tillsammans, ha sharings och fatta beslut enligt konsensus där alla var delaktiga. Arbetet bedrevs i grupper eller enskilt med olika ansvarsområde som matlagning, städning, fastigheter, trädgård, kurser, butik, kontor och ekonomi.

Stiftelsen Stjärnsund köpte de fem gamla arbetarbostäderna Nybohusen 1-5 av Hedemora Kommun för att använda som bostäder för kärngruppens medlemmar. Husen var i mycket dåligt skick och de första åren gjordes omfattanade renoveringar, installering av kök och toaletter, indragning av vatten och avlopp.

Fridhem, en stor rödmålad träbyggnad, uppförd runt 1890 och belägen mitt emot kyrkan, köptes in för att användas till kursgård och till den gemensamma verksamheten. Byggnaden bygdes om för att rymma gästrum, kurslokaler, storkök, kontor, familjerum, healingrum och meditationsrum.

Marken bakom Fridhem, längs med Nybohusen, arrenderas av kommunen på långtidskontrakt med avsikt att odla naturenligt för självhushållning.

När pionjärgruppen inom Stiftelsen Stjärnsund flyttade till Stjärnsund medförde det stora förändringar för Stjärnsund och dess invånare. De första tio åren kom en stadig ström med nya människor till Fridhem och Stjärnsund. Stjärnsund upplevde under slutet av 80-talet och början av 90-talet en baby boom och 20 barn föddes inom ”Stjärnsundsgruppen” och ytterligare ca 40 barn flyttade hit med sina föräldrar.

Flera företag startades inom ramen för Stiftelsen Stjärnsund, däribland Stjärnsundsbordet, Regnbågsförlaget och Stjärndistribution.

Verksamheten har i mer än 30 år bedrivits mestadels ideellt och är fristående och obunden av politiska och religiösa organisationer. Det finns ingen ledare, vaken andligt eller världsligt utan all verksamhet sker i samverkan och genom personliga åtaganden. Stiftelsen Stjärnsund erbjuder människor delaktighet i ett sammanhang med andra likasinnade människor. Detta har kunnat göras genom deltagande i den dagliga verksamheten med gemensamma måltider, studier, meditation, arbete, möten och samvaro i en kärleksfull miljö.

Till och från under de här åren har Findhorns anda svävat över verksamheten. Trädgården har alltid stått i focus och i perioder har kontakten med devorna varit viktig. Det som hela tiden levt kvar är intoningen till sig själv och sin inre kärna. I matsalen på Fridhems kursgård kan man alltid dra ett Änglakort för gudomlig vägledning för dagen.

Av de som flyttade in till Stjärnsund under Stiftelsens fem första verksamhetsår finns fortfarande mer än 20 personer kvar i Stjärnsund med omnejd. Av dessa är fortfarande flera aktiva i verksamheten.

fridhem2

Vill du läsa mera om Stiftelsen Stjärnsunds verksamhet under 30 år kan du beställa ”Resan till Friheten” en dokumentation av åren 1984-2014 gjord utifrån en personlig betraktelse av Charlotta Ek-Åhrberg, som var medlem i kärngruppen och varit verksam större delen av de 30 åren. Boken trycks upp ”print on demand” allteftersom beställningen görs till en kostnad av 200:- + porto. Den beställs genom mail till info@ekofengshui.se.