Om Stjärnsund

I Stjärnsund i södra Dalarna stod den svenska industrialismens vagga i början av 1700-talet. Här verkade Christoffer Polhem och Emanuel Swedenborg.

Efter årtionden av stagnation, minskande befolkning och tilltagande yttre förfall, har bruket från mitten av 1980-talet fått nytt liv. Inflyttare har tillfört nya verksamheter och idéer. Detta, tillsammans med de tidigare ortsbornas starka engagemang, har åter gjort Stjärnsund till en attraktiv ort att besöka och leva i.

Mer om Stjärnsund: Företagarnas i Stjärnsund

Biljetter och evenemang i Smedjan: www.smedjanstjärnsund.se

Permakultur och trädgård i Stjärnsund: www.stjärnsund.nu

Folkmusikfesten i Stjärnsund: www.folkmusikfestenistjärnsund.se

Företagarna i Stjärnsund
Husbyringen
Kursgårdar i samverkan – för helhet och livskvalitet; sedan 2004 har följande 6 kursgårdar samverkat på olika sätt för att inspirera till ökad självkännedom och livskvalitet.
Fridhems Kursgård
Wäxthuset
Ängsbacka
Solhälla
Skeppsudden
Mundekulla
Andra länkar:
Frigörande dans
Feng Shui
Levande föda
Free
Annaskolan