Stiftelsen Stjärnsund idag

Det är Stiftelsen Stjärnsund som genom till största del ideellt engagemang driver Fridhems vandrarhem, kursgård, secondhand butik, ekoskafferi, konstgalleri samt en mångfaldsträdgård som är öppen för allmänheten. Vi hyr även ut lokaler, exempelvis till bröllop eller konferenser.

Vi som arbetar med verksamheten är i alla åldrar och vi träffas regelbundet i olika konstellationer för att umgås, arbeta och vara kreativa. Vi delar gemensamma måltider, yoga, dans, filmvisning, pysselkvällar eller annat som någon känt sig inspirerad att anordna. Aktiviteterna skiftar och mycket skapas ur spontanitet och lekfullhet. Tillsammans bidrar vi till en härlig och accepterande atmosfär med utrymme för växande och kreativa idéer.

Ända sedan starten av Stiftelsen Stjärnsund 1984 har trädgården och dess odlingar haft en central plats i verksamheten och har så även idag. Sedan 2013 har också Fridhems trädgård fått nytt liv genom Permakultur Stjärnsund, som nu attraherar och inspirerar många människor att komma hit, som besökare, volontärer eller kursdeltagare. Många inspireras att stanna. Varje sommar kommer volontärer från hela världen och deltar i verksamheten och trädgården. Odlingarna blomstrar, kreativiteten är på topp och många nya projekt startas. Fokus är inte bara på Fridhem, utan på hela Stjärnsund. Visionen är att skapa en Levande Eko Bygd.

Stjärnsund är också ett sommarparadis med mycket möjligheter till uteliv; paddla kanot, fiska, vandra längs leder, bada eller besöka caféer och sommarbutiker. Vår verksamhet bedrivs i enlighet med Stiftelsens ändamålsparagraf som bland annat innebär:

  • Att genom inre kraft skapa en miljö för kärleksfull och fredlig samvaro.
  • Att skapa förutsättningar för personlig utveckling oavsett bakgrund och livssyn.
  • Att genom kursverksamhet och på andra sätt sprida kunskap och ge inspiration kring helhetsutveckling.
  • Att genom olika former av skapande verksamhet bidra till individens utveckling.
  • Att odla naturligt med kärlek och omtanke.
  • Att arbeta för en natur och resursbevarande framtid.
  • Att bygga upp småskaliga verksamheter i en livsvänlig miljö.
  • Att samverka lokalt och med organisationer och regionala myndigheter.

Vi träffas varje måndag klockan 10.00 och förskönar Fridhems kursgård och lagar mat och äter tillsammans. Alla välkomna att delta!

Välkommen till möten och samvaro i en kärleksfull miljö!