Mångfaldsträdgård & Permakultur

Fridhems trädgårdar utvecklas hela tiden. Här växer en skogsträdgård upp i mångfaldens namn. Intill finns fina privata odlingar samt grönsaksland till Fridhems verksamma och hyresgäster. 

Fridhems mångfalds-trädgård

Medlemmar i Permakultur Stjärnsund som bor på området omhändertar och utvecklar större delen av trädgårdarna och verksamheterna kring detta. Grönsaker produceras till självhushållning, bruksmarknaden i Stjärnsund och till Fridhems verksamma.

» Boka en guidad visning av trädgården

Odlingen på såbäddar lämpar sig bra för att förbättra strukturen på den styva lerjord vi har här. Skiftesbruk tillämpas och mycket görs för den biologiska mångfalden på området. Blommor, insectshotell, svampstockar, vildområden, mm är viktiga inslag i odlingarna.

Fridhems trädgård föddes redan på 80-talet med hjälp av Eva Johansson. Det etablerades ett rikt träd och blomsterliv, odlingsytor samt rum för meditation och kontemplation. Även en kraftplats för påfyllning av energi i mittpunkten av trädgården.

Trädgården har senare utvecklats med Feng Shui tankar. En portal att träda in genom, en vacker damm för välstånd och rikedom samt en pagod för umgänge. I trädgården anlades den 7-07- 2007 en klassisk labyrint för meditativ vandring in i spiralen och tillbaka igen.

Trädgården är idag en mångfaldsträdgård för en etablering av praktiskt lärande och undervisning om permakulturdesign och möjligheterna att bygga upp långsiktigt hållbara försörjningssystem. Alla som är intresserade är välkomna att medverka i projektet. Det görs även guidade visningar på området i Permakultur Stjärnsunds regi.