Bli medlem i Fridhems Vänner

Medlemsnivå 1: valfri medlemsavgift 100 – 1199:-/år ger möjlighet att deltaga i verksamhet och möten enligt ovan och att förbeställa varor genom Ekoskafferiet till reducerat pris.

Medlemsnivå 2: medlemsavgift 1200:-/år eller mer, en gång per år eller uppdelat per månad. Förutom ovanstående möjligheter, kan du och dina vänner då övernatta på Fridhem till ett reducerat pris (f.n. 75:- per person och natt).

Medlemsavgiften kan betalas till Ekoskafferiet eller till bankgiro 5587-3855, om du vill med autogiro.