VäljMirakel Spel

VäljMirakel Spel lett av Albert Harloff fran 18.00 till 21.00 i matsalen pa Fridhem for aktiva och passiva Fridhems vänner.

Max 5 deltagare som varje betalar kr 30,- för lokalhyra till Fridhem.

Detta spel är baserat pa boken En Kurs i Mirakler och kan spelas av alla utan

kunskap om boken. Spelet startar med ett syfte, en aktuell sak man vill fa hälp

med, som man väljer i en meditation innan spelet börjar.

Albert är certifierad spelledare, han har lett manga spel här i Stjärnsund med

positiva resultat. Om det fins intresse kan det bli flera spel framöver. Anmälan

till Albert, skicka SMS till hans telefon 070 26 26 700 med namn, eller mela till

afharloff@gmail.com.

Evenemanget är avslutat.