Skogsträdgård

En skogsträdgård är ett ätbart ekosystem som ger frukt, bär, nötter och grönsaker. Den skapas med de naturliga ekosystemens stabilitet och produktionsförmåga som förebild. Att anlägga en skogsträdgård innebär en aktiv insats för den biologiska mångfalden, har ett positivt klimatavtryck, minskar importberoendet av livsmedel och skapar en fördjupad relation mellan odlaren och de lokala ekosystemen.

Kursupplägg
Kursen ges på distans och på halvfart med sex obligatoriska träffar (måndag-fredag) varav en av träffarna innehåller en studieresa. Under kursträffarna varvar vi undervisning inom- och utomhus, olika praktiska moment, gruppövningar, gästföreläsare och studiebesök. Du kommer bland annat lära dig om:

Skogsträdgårdsodlingens grunder
Platsobservation och läsa landskap
Jord, vatten, mikroklimat
Biologisk mångfald och nyttodjur
Skogsträdgårdens växter
Design, anläggning och skötsel
Bevattning och gödsling
Skogsträdgårdsodling i olika skala och med olika platsförutsättningar
Skörd, förädling och matlagning med skogsträdgårdens produkter
Förökningsmöjligheter och tekniker
Svampodling
Agroforestry
Skogsträdgårdsodling och entreprenörskap
Mellan träffarna genomför deltagarna hemuppgifter, inläsning och fördjupningsarbeten. Kursen avslutas med en studieresa till platser som kursdeltagarna själva bestämmer.

Du behöver ha tillgång till en plats där du kan utföra de praktiska hemuppgifterna under kursen samt en privat dator med internetuppkoppling och känna dig bekväm med att använda digitala verktyg. Undervisningen sker på svenska men filmer och inläsning på engelska kan förekomma.

Datum

2023-08-28 - 2023-09-01
Expired!

Tid

All Day

Mer info