Fridhem

Fridhems kursgård och vandrarhem ägs och drivs av Stiftelsen Stjärnsund som bildades 1984 med målsättning att skapa ett “Nordiskt Center i Findhorns anda”. The Findhorn Foundation i norra Scotland är ett centrum för helhetssyn och andlig och personlig utveckling.

Numera är vi  en grupp på ungefär 15-20 personer i olika åldrar som lever och verkar tillsammans runt Fridhem.

Fridhem är vår kursgård, en gammal fin träbyggnad från 1890-talet. Kursverksamheten är framförallt inriktad på personlig utveckling, där människans inre utveckling sätts i centrum samt inom permakultur, där naturen och den biologiska mångfalden sätts i centrum.

På Fridhem har vi ett vegetariskt restaurang kök, ett gästkök kallat Ekoköket då det nyligen renoverats med endast återbruksmaterial, ett behandlingsrum samt en stor trädgård med en Mångfaldsträdgård och en skogsträdgård som sköts av Permakultur Stjärnsund. 

Vi ordnar också föreläsningar, kulturcafeér och konstutställningar i vårt eget Galleri Fridhem

Vi har regelbundna aktiviteter som dans, yoga, och qi gong.

Verksamheten drivs delvis ideelt med en styrelse som har det övergripande ansvaret. 

Några av oss har dedikerat sig till att vara i styrelsen, några andra till att ta hand om kurser och vandrarhem och några andra ser till att trädgården blomstrar. Flera utvecklar sina privata företag som behandlingar, naturvandringar och matlagning .